Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Hình ảnh thực tế tại nhà khách hàng

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Đèn thả trần trang trí bàn ăn SP001073

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Chi tiết chân thực của đèn SP001073

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Hình ảnh cận cảnh

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Ứng dụng khi lắp 3 đèn

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Đèn ở chế độ tắt

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Đèn ở chế độ bật

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Kích Thước đèn SP001073

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Chi tiết sản phẩm đèn thả trần SP001073

Đèn Thả Trần Cao Cấp Trang Trí Bàn Ăn - SP001073
Chi tiết đui đèn sản phẩm đèn thả trần SP001073